Wiązki kablowe dla przemysłu elektronicznego

Wiązki kablowe dla przemysłu elektronicznego przygotowuje się jako składniki integralne urządzeń elektronicznych. Są to najczęściej wiązki kablowe do przesyłu informacji (np: szyny komputerów, połączenia z czujnikami) lub też wiązki kablowe zasilające (np: kable do zasilania dysków komputerowych, kable do zasilania napędów komputerowych, kable zasilające tablice świetlne i panele).

Dla przemysłu elektronicznego wykonuje się również kable zewnętrzne nie będące integralną częścią urządzeń elektronicznych. Tu również można dokonać podziału na dwie podstawowe grupy: kable przesyłu informacji (np: połączenia USB, połączenia HDMI, połączenia portów drukarki, monitora itp.) oraz kable zasilające (podłączenie do gniazdek elektrycznych). Kable elektroniczne wykonuje się według obowiązujących standardów instalując na ich końcach odpowiednie końcówki lub według wytycznych producenta danego urządzenia.