Wiązki kablowe dla urządzeń medycznych

Urządzenia medyczne w tym urządzenia diagnostyczne czy też urządzenia zabiegowe oprócz wiązek kablowych zasilających, doprowadzających prąd do poszczególnych mechanizmów wymagają również zastosowania wiązek kablowych do przesyłu informacji. Wykorzystywane są one do sterowania urządzeniami, przesyłu danych zbieranych przez czujniki, kamery, sondy na monitory panelu, połączenia urządzenia w kompleksowy system lub przesyłania danych bezpośrednio do komputera.

Ze względu na zastosowanie urządzeń do badań wszelkie zastosowane w nich kable wymagają wysokiej precyzji wykonania i zastosowania materiałów trwałych i niezawodnych w działaniu. W związku z tym kable do urządzeń medycznych produkowane są z należną im pieczołowitością i pod szczególną kontrolą.