Wiązki kablowe dla rozwiązań telekomunikacyjnych

Główną funkcją urządzeń telekomunikacyjnych jest możliwość przesyłu danych. Wiązki kablowe do przesyłu danych w urządzeniach telekomunikacyjnych podlegają specyficznym wymaganiom co do rodzaju kabla i otuliny żyły głównej. W przypadku urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywane są standardowe końcówki instalowane na wiązkach kablowych. Końcówki te zależne są od rodzaju gniazd zainstalowanych w urządzeniach wchodzących w skład systemu telekomunikacyjnego.

Aby mogły funkcjonować i spełniać swoje zadanie, urządzenia telekomunikacyjne muszą być podpięte do zasilania. Tu również wykorzystuje się wiązki kablowe łączące system telekomunikacyjny ze źródłem prądu oraz przesyłające zasilanie pomiędzy poszczególnymi elementami systemu (np: wiązki kablowe do zasilania dysków szaf serwerowych w serwerowniach).